Jubileumweekend verplaatst
23 januari 2022

Beste lezer,

Het bestuur van de N.V.H.R. heeft helaas moeten besluiten om het 45-jarige jubileumfeest, gepland in het weekend van 18 - 20 maart, te verplaatsen naar het weekend van 30 september 2022.

De huidige coronamaatregelen en de daaraan gerelateerde beperkingen maken het niet mogelijk om dit feest uitbundig en zonder beperkingen te kunnen vieren. We zien in de aanloop naar het feest dat ook de leden zeer terughoudend zijn met aanmelding voor deelname. Het bestuur is van mening dat een feest zonder significante deelname van de leden en andere medewerkers die doorgaans helpen in de organisatie en die met veel enthousiasme de demonstraties en lezingen verzorgen, geen succes kan zijn.

 We hopen van ganser harte dat gedurende de zomer de coronapandemie afzwakt, zodat we in de nazomer wel ons feest met ons allen mogen vieren!

Ondertussen bekijkt het bestuur wat er de komende tijd wel mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geplande reparatiezondag van 6 februari a.s. in Hoenderdaal, Driebergen. Op dit moment zou deze reparatiezondag, onder de huidige regels, niet mogen plaatsvinden omdat de horeca gesloten is.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de N.V.H.R.
Gert van Wee, secretaris