Unda 300 Neutrodyne, 1926

door John Koster

Gewicht 5,6 kg, prijs L 785.