Sinus Super Cabinet, 1934

door John Koster

Zevenkrings superheterodyne.

Prijs Hfl 165 (Wisselstroom), Hfl 175 (gelijkstroom).


Radio Expres, dec 1934