Philips 282A Victoria, 1938

door Prayudi Wibowo en John Koster

Toestel met een glanzende kast, speciaal vervaardigd voor de zuivere weergave van Oosterse muziek.

Twee golfbereiken van 25 tot 225 meter, 4-lamps reflex superheterodyne.

Prijs Hfl 110.


scan Prayudi Wibowo


Bataviaasch Nieuwsblad, okt 1938


Soerabaijasch Handelsblad, okt 1939