Philips 2289, 1931

door John Koster


Indische Courant, dec 1931


  Soerabajasch Handelsblad, jul 1932