Neuberger RPM370, 1952

door Neuberger

Deze buizentester meet de anodestroom van de te testen buis waarbij de spanningen op de elektroden in een ponskaart zijn vastgelegd.

Deze spanningen zijn: Uf, UI, UII, UIII, UIV en Ua.

De Neuberger RPM370-1 is uit 1954.

Afmetingen 58x46x23 cm, gewicht 27 kg, prijs DM 1.458


Advertentie Neuberger RPM370