NSF I4a, 1927

door John Koster

NSF KG vierlampsontvanger voor de Tropen.


Sumatra Post, aug 1928


Nieuws van den Dag voor Ned.-IndiŽ, sep 1928