NSF I3, 1927

door John Koster

NSF éénkringsontvanger voor de Tropen, buizen A110 (2x) en A106

Afmetingen 50x28x24 cm


Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië, dec 1927