Brown Two Valve Receiver, 1929

door John Koster

Een Brown low-cost model bedoeld voor locale ontvangst.

Prijs 6.10 incl luidspreker.