Brown Three Valve Receiver B - BM, 1929

door Brown

Brown ontvanger als bouwdoos. Verkrijgbaar als batterijtoestel (type B) of wisselstroomtoestel (type BM). Prijs 9 resp. 17.

 
Wireless Magazine, dec 1929