Unda 93-1, 1960

door John Koster

Afmetingen 3018x9 cm, gewicht 2,2 kg, prijs L 49.800.