Tonfunk W450 Phono Super, 1951

door John Koster

Prijs DM 498.Funk Technik, 1951