Saba KVS10 en KVS11 Kraft Netzendstufe, 1936

door Eckhard Kull