Philips 2864, 1947

door John Koster

10 Watt PA versterker.