Philips 2837, 1939

door John Koster

25 Watt PA versterker.