Philips 2820, 1937

door Paul Huneker, collectie Gerrit Hovius