Philips 2770, 1929

door John Koster

600 Watt PA versterker, werd o.m. gebruikt in het Philips demonstratievoertuig "De stem van den Reus".


De stem van den Reus, Philips folder 1929