Philips 276A, 1935

door Paul Huneker, collectie Gerrit Hovius


Philips 276A radiogrammofoon