Philips 2750 10 W versterker, 1929

door Philips 

Philips 10 Watt versterker (anodevermogen) t.b.v. dynamische luidspreker.

Lampen E408 of E443, 505, 2753 (2x).