Philips 2514 Paladin 20, 1928

door Henk van Limburg

Afmetingen 37x19x13 cm, gewicht 8,1 kg, prijs Hfl 230, in Frankrijk 2.600 F, in Duitsland RM 325 excl. lampen.


Het eerste type met een 0-stand, Philips opdruk op voorzijde en een 2506 radiolamp.


Twee maal Philips 2514 in een speciaal voor dit toestel vervaardigd meubeltje. Het linker meubeltje is verkocht in Den Haag bij de Nederlandse Grammofoon Centrale, gelegen aan de Zoutmanstraat in Den Haag. Het kostte destijds 65 gulden. Het rechter meubeltje is van de fa. Brandsteder uit Amsterdam


Philips 2514 in meubeltje in de woonkamer