Philips 2331, 1931

door Paul Huneker, collectie Gerrit Hovius