NSF Sonidole, 1930

door John Koster

Vierlamps éénkrings UKG ontvanger 10..1900 meter, met kiesschijf instelling voor het golfbereik.


Proefmodel 1927 ("Solydol", Frans Driesens RAM)


Nieuwe Tilburgse Courant, mrt 1930