NSF 1233, 1919

door NSF

Kristalontvanger voor Radio-Holland.