General Radio Standard Receiver, 1927

door John Koster

Tweelamps eenkrings ontvanger.