General Radio GRC15 Two-Valve Set, 1926

door John Koster

Tweelamps eenkrings ontvanger.