Brown Three Valve Receiver, 1929

door John Koster

Brown ontvanger als bouwdoos. Verkrijgbaar als batterijtoestel (type B) of wisselstroomtoestel (type BM). Prijs 9 resp. 17.