Brown Duckling Loud Speaker, 1929

door John Koster

Een Brown low-cost luidspreker.