Colofon

De N.V.H.R. is de vereniging voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio, -telegrafie, -telefonie, tv, audio & video en aanverwante zaken. Voor verzamelaars van historische apparaten en accessoires, media, onderdelen, meetapparatuur en elektrische objecten die binnen dit kader vallen.


Opgericht
 19 maart 1977
KvK nr. 40478542

De NVHR is bereikbaar via info@nvhr.nl
Betalingen: IBAN: NL67 INGB 0005 3278 97
BIC: INGBNL2A

t.g.v. Contributierekening NVHR, Randwijk
Contributie 2022 (per jaar):
Nederland € 44,00
buitenland € 50,00.
jeugdleden (maximumleeftijd 25 jaar) € 15,00.
alleen RHT-abonnement € 25,00 (per jaar).
automatische incasso: korting € 2,00 op bovenstaande bedragen.

Deze website is een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio en/of aan de overige rechthebbenden van de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio en de overige rechthebbenden. Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Postume Ereleden: Ir. MF. van Donselaar en H.C.J. Nater

Bestuur Jacques Hermans voorzitter
Gert van Weesecretaris
Paul Bolt penningmeester
Paul Huneker
Jan Schuurbiers
Wim Steenks
Dick Zijlmans

Over de NVHR

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Beleidsdocumenten (eerst inloggen)

Secretariaat 

Hessenweg 329

3791 PJ Achterveld

tel. 0342-452354

e-mail

Penningmeester WIllem Alexanderstraat 27
6668 CC Randwijk
tel. 06-50270346
e-mail

Ledenadministratie  Jan en Tineke Schuurbiers
Bertram 105
1422 RW Uithoorn
tel. 0297 - 56 66 29
e-mail

Propaganda en
Public relations
Marten van der Velde
tel: 050 - 3013896


e-mail

Evenementen commissie Jan Schuurbiers
Bertram 105
1422 RW Uithoorn
tel. 0297 - 56 66 29
e-mail
Dick Zijlmans
van Everdingenstraat 60
1814 HA Alkmaar
tel. 072 - 511 02 86
e-mail

Redactie
Radio Historisch Tijdschrift
Paul Huneker
Normandiëlaan 45
1966 PM Heemskerk
tel. 0251-245157
e-mail
Dik Engelfriet
 
Wim Steenks
Bert Pool  
Lieuwe van der Velde  
Jaap Wolterson

Bibliotheek John Koster
Chico Mendestraat 1
3573 AW Utrecht
tel. 030-2732008
e-mail 

Technische Commissie

technische vragen

inlichtingen cursussen

Piet van Schagen
tel./ fax 072 - 562 80 11
e-mail
Hans Houtkamp
tel. 023 - 533 13 53
e-mail
Dik Engelfriet
tel. 026 - 334 10 70
Gyula Kiss e-mail
Jacques Hermans
tel. 026 - 442 54 76
e-mail
Albert Zwaagstra e-mail

Website Piet Blaas e-mail

UK flag

The Dutch Association for Radio History (NVHR) is an organisation for those interested in the history of radio, and for people collecting or restoring vintage radio equipment of all types.

Our activities include historical research, swap meetings, expositions, radio repair days, technical advice and publications. See https://www.nvhr.nl/agenda.asp for our current activities.

You will find an extensive catalog of radio documentation at https://www.nvhr.nl/schema.asp

 

Deutschland fahne

Der Niederländischer Verein für die Geschichte des Radios (NVHR) ist eine Organisation für Interessierten in die Geschichte der Radiotechnik und für Sammler und Restauratoren von historischen Objekten.

Unsere Aktivitäten umfassen die Untersuchung der Radiogeschichte, Börse, Ausstellungen, Radioreparaturtage, Technikberatung und Veröffentlichungen. Sehe https://www.nvhr.nl/agenda.asp

Die grosse NVHR - GFGF Schaltplansammlung ist eine Zusammenarbeit zwischen NVHR und GFGF, sehe https://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp