Wobbe

Wobbe-Radio is in 1947 opgericht in Winsen (D) door Bernhard Wobbe en Kurt Heinrich. In 1949 wordt het bedrijf een GmbH en verhuist men naar de Alte Kieler Landstrasse 95, Rendsburg.

In 1952 wordt de produktie gestaakt, in 1953 is het bedrijf opgeheven.


Wobbe stand in 1950 op de radiotentoonstelling in Düsseldorf