Verseveldt

 
Advertenties

Hermes Verseveldt (1892-1960) begint zijn loopbaan als leerling-instrumentmaker bij de Nederlandse Radio Industrie in Den Haag. In 1920 start hij in de Van Bijlandstraat 188 een eigen radiozaak. Naast de verkoop van radio-onderdelen worden ook versterkers en radio-ontvangers gebouwd.

In 1922 verhuist het bedrijf naar de Hugo de Grootstraat 98-100 en in 1925 naar de Piet Heinstraat 87. In 1928 is het adres Piet Heinstraat 31.

Een van de eerste medewerkers is Jan van der Heem die op 18-jarige leeftijd bij het Radio-Technisch Bureau Herm. Verseveldt gaat werken. Er ontstaat een vriendschap die er na 1926 toe leidt dat Verseveldt regelmatig opdrachten uitvoert voor Van der Heem & Bloemsma. Zoals de aanleg van radio installaties op schepen en de radiocentrale in Apeldoorn.

De toestellen van Verseveldt munten uit door degelijkheid en keurige afwerking. In de jaren '50 heet de winkel in Den Haag Verseveldt en Van der Gaag.


Radio Technisch Bureau Herm. Verseveldt in 1922


Uit "Het Leven", 1922, met dank aan Herm Willems


1924