Varley

Radio Instruments and Varley Ltd., 55 Cardington Street, Londen, NW1.

Varley is een merk van Oliver Pell Controls Ltd of Kingsway House, 103 Kingsway, Londen WC2.


1930

Nederland: importeur is Amroh Muiden (tot 1941).