VNS

bullet

VNS

bullet

Advertenties

VNS is een merk van de Eerste Utrechtsche Fabriek van Draadlooze Ontvang- en Zendinstallaties, Maliebaan 45, Utrecht. Eind 1925: Voorstraat 104, Utrecht.

Radioproduktie vanaf 1924. Naast complete toestellen werden ook bouwdozen geleverd.


Radio Wereld, 1924


Directie en personeel van de Eerste Utrechtsche Fabriek van Draadlooze Ontvang- en Zendinstallaties in 1925