VARA

Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs VARA. Opgericht op 1 november 1925 in het Amsterdamse café Parkzicht. De vereniging stelt zich tot doel "de belangstelling op te wekken voor de radiotelefonie en telegrafie bij de arbeiders" en tracht deze doelstelling te bereiken door "het op goedkoope en gemakkelijke wijze door hare leden doen verkrijgen van apparaten en onderdelen".