Utah

Utah Radio Products Co., Chicago. Start in 1925, adres in 1930 is 1737 S. Michigan Ave., Chicago. In 1929 samengevoegd met Caswell-Runyan.

In 1946 vindt een samenvoeging plaats met International Detrola Corp. Midden jaren '50 wordt de produktie verplaatst naar Huntinghton, Indiana.