Union Ring

De Hamburgse inkoopcombinatie Union Ring is een groothandel die inkoopt voor circa 100 winkels. Men plaatst bestellingen bij de firma's Krefft en Kaiser.

Het bedrijf is opgericht in 1953, en gaat in 1969 samen met "Der Funkberater" waardoor de firma Interfunk ontstaat.