Tonfunk PGH

Tonfunk Ermsleben, PGH (Produktions-Genossenschaft des Handwerks).

Het bedrijf is in 1958 ontstaan uit Walter Radio en vervaardigde radio halffabrikaten zoals stereo decoders.