Titan

Titan AG, Zürich.

Het bedrijf is opgericht in 1909. Radioproduktie tot 1953.