Sarovphone

Sarovphone is de naam van de radio bouwdoos die de Socialistische Arbeiders Radio-Omroep voor Vlaanderen (SAROV) uitbracht op basis van de Varadyne bouwdoos van de firna Nijkerk.