SAR

Société Anonyme d’Appareillage Radio-Électrique (SAR), Avenue Voltaire 115, Schaerbeek, Brussel.

Het bedrijf werd in september 1933 opgericht, en in februari 1937 weer ontbonden. De belangrijkste aandeelhouder was commercieel directeur Cléry Ameye.

Het bedrijf maakte in 1937 nog een doorstart onder de naam Société Anonyme Art & Radio (SAR), eveneens in Brussel.