Rafena

VEB Rafena Werke, Radeberg, Oost-Duitsland.

Het bedrijf ontstaat in 1956 uit de VEB Sachsenwerk Radeberg. Rafena vervaardigt hoofdzakelijk televisie-ontvangers.

In 1969 wordt Rafena samengevoegd met Robotron.

Nederland: N.V. Handelsmaatschappij Rafena, Nieuwe Jonkerstraat 17, Amsterdam