Radiobell

Radiobell is een merk van de Bell Telephone Mfg. Co. SA, 4 Boudewijnstraat, Antwerpen. Adres jaren '50: Radiobell-Tevebell, Volkstraat 40, Antwerpen.


1940

Nederland: in 1932 verkoopt Waldorp hier de Radiobell 50 ontvangers.

Vanaf 1935 verkoop door Algemeene Nederlandsche Radio Unie N.V. (ANRU), Amersfoort.


Advertentie 1935 voor de Radiobell 636