RGD

Radio Gramophone Development Co.Ltd. (RGD), Newtown Row, Birmingham.

RGD start in 1929 met de produktie van radio's en grammofoons in het luxe segment. Het bedrijf wordt in 1952 overgenomen.


Wireless World, dec 1929