Peugeot

S.C. Peugeot-Loire (Radio-Peugeot), 59 Av de Rochetaillée, St Etienne Loire.

Produktie van radiotoestellen in de jaren '30 en '40.