Perfecta

Perfecta, 5 Rue Louis Barthou, 54130 Saint Max, Nancy.

Het bedrijf start na de oorlog met radioproduktie. De toestellen werden elders gemaakt, b.v. bij Sonolor.


De winkel van Perfecta in Dijon, 74 Rue J.J. Rousseau.