Pacific NZ

Pacific Radio Co. Ltd., Wellington, Nieuw Zeeland.