Midwest

Midwest Radio Co. The, (Miraco), 3423 Dury Avenue (1920), Cincinnati, OH (USA) 

Het bedrijf is in 1924 opgericht door A.G. Hoffman.