McMurdo

McMurdo Silver, Inc., 1731 Belmont Ave., Chicago, Illinois, USA.

Het bedrijf is opgericht in 1933 door McMurdo Silver. Het was de voortzetting van Silver  Marshall, eveneens gevestigd in Chicago. 

Men wedijverde o.m. met EH Scott, om het "beste radiotoestel".