McMichael

McMichael

L. McMichael Ltd., Wexham Road, Slough, Bucks.

Het bedrijf is in 1920 opgericht door Hubert Leslie McMichael en René Henri Klein.

In 1956 wordt McMichael samengevoegd met Sobel, in 1961 wordt het bedrijf onderdeel van GEC.


1925