KRO

De Katholieke Radio Omroep (KRO) wordt opgericht door pastoor Lambertus Hendricus Perquin O.P. als Bond van R.-K. Radio Vereenigingen in november 1925. In 1926 krijgt de omroep haar huidige naam.