Grebe

Grebe, A.H. & Co., Richmond Hill (NY), USA

Het bedrijf is opgericht door A. H. Grebe in 1914. Het hoogtepunt werd bereikt in 1925 met de Synchrophase ontvangers. 

In 1932 gaat Grebe failiet, hij overlijdt in 1935.